Kunnen twee loodsen vast naast elkaar opgebouwd worden?

Nee, er moet minimaal 100 cm tussenruimte zijn volgens de voorgeschreven wet- en regelgeving. Ook voor de montage is een ruimte van een meter nodig tussen de loodsen.