Ik heb een sterkteberekening nodig. Waar kan ik die vinden?

Op aanvraag stellen we de sterkteberekeningen, die door een onafhankelijk Duits ingenieursbureau zijn opgesteld, gratis en volledig vrijblijvend beschikbaar. Voor een aantal producten hebben we sterkteberekeningen voor verschillende wind- en sneeuwlasten. Wilt u een sterkteberekening aanvragen? Stuurt u dan een mail naar sales@kroftman.nl met vermelding van het product en de locatie (land en plaatsnaam) waar het product komt te staan.

 

Al onze sterkteberekeningen zijn in het Duits. De reden hiervoor is dat Duitsland ons belangrijkste afzetgebied is en wij vooral met Duitse ingenieurs en constructeurs werken. Alle sterkteberekeningen zijn echter inhoudelijk samengesteld volgens de ′Eurocode′ norm die ook in Nederland sinds 2012 verplicht is. Eventuele aanvullende Nederlandse eisen (NEN) worden vrijwel altijd overtroffen door de Duitse aanvullende eisen (DIN/DIBt).

 

Deze berekeningen worden door ons niet vertaald naar het Nederlands omdat dit de rechtsgeldigheid zou aantasten. Meestal wordt een Nederlandse bouwvergunning probleemloos verkregen op basis van de Duitstalige berekeningen (die immers inhoudelijk gelijk zijn).