Zijn de sterkteberekeningen ook in andere talen dan Duits beschikbaar?

Al onze sterkteberekeningen zijn in het Duits. De reden hiervoor is dat Duitsland ons belangrijkste afzetgebied is en wij vooral met Duitse ingenieurs en constructeurs werken. Alle sterkteberekeningen zijn echter inhoudelijk samengesteld volgens de ′Eurocode′ norm. Eventuele aanvullende lokale eisen worden vrijwel altijd overtroffen door de Duitse aanvullende eisen (DIN/DIBt).

Deze berekeningen worden door ons niet vertaald naar andere talen omdat dit de rechtsgeldigheid zou aantasten. Meestal wordt een bouwvergunning probleemloos verkregen op basis van de Duitstalige berekeningen (die immers inhoudelijk gelijk zijn).

Contact

Klantenservice

Op werkdagen
bereikbaar van
9 tot 17 uur

Kroftman-customer-service-small