Montagevoorwaarden

Inspectie-voorwaarden

Downloads montagevoorwaarden
Downloads inspectievoorwaarden

 • De eerste bouwinspectie is op kosten van Kroftman;
 • Een bouwinspectie wordt gepland op aangeven, lees gereedheid, van de klant;
 • Voor de goedkeuring van de bouwinspectie dient aan onderstaande (ondergrond, werk-, arbeids- en locatievoorziening) eisen te zijn voldaan (bouw klaar);
 • Mocht de bouwlocatie, na aankomst van de bouwinspecteur, toch niet gereed worden bevonden door de bouwinspecteur of door Kroftman, dan is het mogelijk dat er een her-inspectie plaats moet vinden op kosten van de klant;
 • De kosten (€ 500,-) voor een her-inspectie zijn voor de klant;
 • Kroftman zal pas overgaan tot een montage-afspraak na goedkeuring van de bouwinspectie;
 • De montage-afspraak zal minimaal 4 weken na de goedgekeurde bouwinspectie plaatsvinden.

De ondergrond:

 • Betonplaat:
Maatvoering bouwtekening pagina 3.
 • Betonring:
Maatvoering bouwtekening pagina 4.
 • Alle funderingen:
Oneffenheden maximaal 5 millimeter.
 • Alle funderingen:
Afschot maximaal 1 centimeter per meter.

Werkvoorzieningen:

 • Bouwplaats:
2 maal het oppervlak van de hal + 2 maal de hoogte van de hal aan vrije bewegingsruimte.
 • Werkruimte:
1 meter vrij rondom de hal met een effen ondergrond.
 • Materialen:
Losruimte op maximaal 10 meter afstand van de bouwplaats.

Arbeidsvoorzieningen:

 • Elektra:
16 Ampère.
 • Sanitair:
Toilet, water.

Locatievoorzieningen:

 • Aan- & afvoer mogelijkheden.
 • Aangegeven locatie voor afval.
 • Aangegeven locatie voor elektra.
 • Aangegeven locatie om te lossen.
 • Aangegeven locatie voor huurmateriaal.

Montagevoorwaarden

Kroftman inspecteert een bouwlocatie voordat de montagewerkzaamheden starten. Daarom zijn duidelijke afspraken belangrijk om vertragingen of meerkosten te voorkomen.
Bij montage van een Kroftman product door een montageteam van Kroftman gelden daarom de onderstaande voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 1: Algemeen

 1. Kroftman accepteert een montageopdracht pas zodra de bouwlocatie, na een bouwinspectie, definitief is goedgekeurd. Hieruit kan Kroftman afleiden dat aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Eventuele afwijkingen van deze inspectie-voorwaarden dienen aantoonbaar te zijn verholpen voordat de montage kan starten.
 2. De opdrachtgever zorgt voor een heftruck (hefvermogen 1500kg) met chauffeur op de losplaats, op het afgesproken levermoment, om de goederen direct te lossen.
 3. Aan het einde van de laatste montage dag dient een bevoegde medewerker van de opdrachtgever aanwezig te zijn voor de oplevering en de eventuele (slot)betaling.
 4. De eventuele (slot)betaling dient op de laatste montage dag te zijn voldaan per bankoverschrijving. Het overschrijvingsbewijs dient op de bouwplaats te worden overhandigd aan de Kroftman Montagemanager voordat hij de bouwplaats mag verlaten. De opdrachtgever wordt eigenaar na ondertekening van het opleverformulier en de volledige betaling. Daarna is de opdrachtgever gerechtigd om het product in gebruik te nemen.
 5. Het montageafval en verpakkingsmateriaal wordt door het montageteam zorgvuldig verzameld en opgestapeld en door de opdrachtgever worden afgevoerd.
 6. Bij stormachtig weer of een temperatuur beneden 5 ̊C wordt niet gestart met montage of worden alle lopende montagewerkzaamheden gestaakt. Kroftman plant, indien nodig, een nieuwe montageafspraak in.
 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen en documenten. Dit kan omvatten, maar is niet gelimiteerd tot, een bouwvergunning of locatiegebonden sterkteberekeningen.
 8. Het afschot van regengoten volgt altijd het afschot van het terrein.

Artikel 2: De losplaats

 1. 1. De losplaats dient ongeacht de weersituatie probleemloos bereikbaar te zijn voor vrachtwagens tot 46 ton met een afmeting van 22,5m x 3m x 4,5m (l x b x h) en met een bodemspeling van maximaal 0,3m.
 2. 2. De losplaats mag niet verder dan 10m verwijderd zijn van de bouwplaats.
 3. De losplaats en de weg naar de bouwplaats dienen goed berijdbaar te zijn met een heftruck of Kooiaap ongeacht de weersituatie.
 4. De losplaats dient toegankelijk te zijn op het afgesproken levermoment en door de opdrachtgever adequaat te worden afgesloten.

Artikel 3: De bouwplaats

 1. Rondom het bouwoppervlak dient een werkruimte van minimaal 1 meter te worden vrijgehouden.
 2. Het bouwoppervlak en de vrije werkruimte rondom dienen goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor lichte bedrijfsvoertuigen, heftrucks, rolsteigers, hoogwerkers en verreikers ongeacht de weersituatie.
 3. Een elektriciteitsaansluiting van 220V(16A) dient binnen 10m van de bouwplaats beschikbaar te zijn.
 4. De Kroftman monteurs dienen toegang te hebben tot de bouwplaats van 08:00 tot 17:00 uur tijdens werkdagen.
 5. De Kroftman monteurs dienen toegang te hebben tot sanitaire voorzieningen.

Artikel 4: Aanvullende voorwaarden voor Kroftman loodsen

Bij montage met betonankers op een betonfundering

 1. De betonfunderingen, zoals door Kroftman bepaald (betonring of betonplaat) voor de loodsen moeten zijn vervaardigd met de exacte oppervlakteafmetingen volgens de Kroftman bouwtekeningen.
 2. De betonfunderingen (betonring of betonplaat) voor de loodsen moeten zijn vervaardigd zonder obstructies in het montageoppervlak van de profielen van de loodsen zoals bijvoorbeeld mantelbuizen, rioleringsbuizen en/of bliksemafleiders.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een adequate constructie van de fundering en eventuele betonvloer conform lokale wetgeving, het beoogde gebruik en de algemene sterkteberekeningen van de Kroftman loods.
 4. Het betonoppervlak dient horizontaal, vlak en uitgehard te zijn. Bij oneffenheden hoger/dieper dan 5mm is een waterdichte aansluiting niet gegarandeerd.

Bij montage met betonankers op een vloer van prefab betonplaten

 1. Het betonoppervlak moet groter zijn dan de oppervlakteafmetingen van de loods volgens de Kroftman bouwtekeningen.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte constructie (zoals ondergrond en plaatdikte) van de prefab betonvloer conform lokale wetgeving, het beoogde gebruik en de algemene sterkteberekeningen van de Kroftman loods.
 3. Het montageoppervlak dient vlak te zijn (oneffenheden max. 5mm hoog/diep) met een maximaal afschot van 1 cm/m1 in één richting. Een hol, bol of scheluw oppervlak is niet toegestaan. Door de aanwezige plaatvoegen is oplevering met een waterdichte aansluiting niet mogelijk.

Bij montage met grondpennen

 1. Montage met grondpennen is uitsluitend toegestaan voor tijdelijke toepassingen op bestrating (klinkers, asfalt) waarbij de onderliggende bodem bestaat uit ingeklonken zand, grind of puinfractie. De bestrating wordt voorgeboord met ∅30mm.
 2. Het montageoppervlak dient vlak te zijn (oneffenheden max. 5mm hoog/diep) met een maximaal afschot van 1 cm/m1 in één richting. Een hol, bol of scheluw oppervlak is niet toegestaan. Oplevering met een waterdichte aansluiting is niet mogelijk.

Veilige
website

Conform
Eurocode

Veilig
betalen

Meer dan 12.800
projecten wereldwijd